Styrelsen - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Om Arkivet

Arbetarrörelsens Arkivs styrelse 2017

Ordförande              Jessica Kronvall
Vice Ordförande       
Jörn Jönsson

Kassör                     Jonas Esbjörnsson
Ledamot                  Hans Wallengren
Ledamot                  Göran Nyström
Ledamot                  Eva Örtegren
Ledamot                  Walter Steffert
Suppleant                Marie Nielsén
Suppleant                Anna Fernebro

Revisor                    Ibert Härling
Revisor                    
Carin Frank

Revisorsuppleant      Charlotte Jacobsson

Valberedning:          Håkan Andersson (sammankallande)
                             Bjarne Andersson
                             Christian Jönsson
                             Niklas Karlsson

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content