Projektanslag - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Om Arkivet

2015 - Arkivet har beviljats anslag från Sparbanksstiftelsen Skåne till en utställning om ÖresundsvarvetBild på den sympoliska checken på 40000 kronor taget i Arkivets foaje.


Arkivet har beviljats anslag på 40000 kronor från Sparbanksstiftelsen Skåne till en utställning om Öresundsvarvet som bildades för 100 år sedan.


Projektet om Öresundsvarvet innefattar även att en Webbsajt kommer att skapas. Projektet är även ett samarbete med Varvshistoriska föreningen i Landskrona, Centrum för Arbetarhistoria och ABF Nordvästskåne.


Utställningen och webbsajten kommer att invigas till Arkivens dag den 14 november. Mer information om detta kommer att meddelas senare...


Vi här på Arkivet är mycket ödmjuka, tacksamma och glada för att ha erhållit ett anslag på 40000 kronor från Sparbanksstiftelsen Skåne. Vi börjar nu att praktiskt ta oss an Öresundsvarvs-projektet.Fotografi från utdelningen av anslag från Sparbanksstiftelsen Skåne i Swedbanks 

lokal här i Landskrona. 2015-01-20.

Ove Elf och Bengt Nilsson, stående från vänster, representerade Arkivet.
2013 - Arkivet erhåller anslag från Sparbanksstiftelsen Skåne

Arkivet har beviljats anslag på 50000 kronor från Sparbanksstiftelsen Skåne för digitalisering av arkivförteckningar.

En arkivförteckning kan enklast beskrivas som en innehållsförteckning och ett register över en arkivbildares (förenings/organisations) handlingar.

Då Arkivet startades redan 1945 på skrivmaskinernas tid, finns i dag en stor majoritet av de arkivförteckningar, från de cirka tusen arkivbildare som finns förvarade hos oss, fortfarande endast tillgängliga på vanligt maskinskrivet papper.

Med modern informationsteknologi, med Internet och databaser har det varit en ambition från Arkivet att få digitalisera dessa arkivförteckningar och i förlängningen kunna publicera dem över Internet.

Vi här på Arkivet är mycket tacksamma och glada för att ha erhållit ett anslag på 50000 kronor från Sparbanksstiftelsen Skåne. Arbetet med att uppfylla ambitionen kan nu ta sin början...Arkivets ordförande Jessica Kronvall visar här glatt upp den symboliska check för det anslag som erhållits från Sparbanksstiftelsen Skåne.
Foto: Arkivet 2013-11-21

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content