Medlemskap - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Om Arkivet

Är din förening eller din organisation intresserad av att bli medlem i Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona?

Kontakta oss gärna per e-post eller telefon 0418-236 50, eller kanske ännu bättre; gör oss gärna ett besök...
Viktiga fördelar:

- Ni tar till vara er historia.
- Era arkivalier hamnar i en för materialet bra miljö.
- Ni får era arkivalier enligt god arkivsed ordnade, förtecknade, bevarade och vårdade.

Prissättning

Medlemskap hos Arkivet innefattar att er förening/organisation erhåller medlemskap, samt en hyllmeter arkivutrymme för 300:- om året. För varje ytterligare hyllmeter arkivmaterial betalar er förening 300:- per år.

Exempel:       Hyllmeter  Pris/år
Medlemskap  1               300
alternativ 2    2              600
alternativ 3    5              1500
alternativ 4    10            3000
Är du intresserad av att bli enskild medlem i Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona?


Viktiga fördelar

- Du stöder Arkivets verksamhet.
- Du får information om nyheter och aktuellt i Arkivet, med en särskild inbjudan vid större evenemang.

Prissättning
Beskrivning  Medlemskap/år
Enskilt medlemskap  200 kronor

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content