Maj - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Artiklar > Månadens bild

Månadens bild: Maj


Landskrona Golfklubb
av Edward Andersson 2003-01-15

Det första försöket att starta en golfklubb i Landskrona skedde mellan åren 1928-1931. Klubben hyrde det gamla exercisfältet i Landskrona av kommunen som bana. Av de sparsamma källor som finns kvar att döma så var den dåvarande föreningens ekonomi god, enligt vissa uppgifter var det exercisfältets olämplighet som golfbana som gjorde att projektet havererade. Vid grundandet av Helsingborgs Golfklubb 1933 överfördes Landskrona Golfklubbs kassa dit. Kvar från föreningen finns en verksamhetsberättelse, ett bokslut, medlemslistor samt ett antal verifikationer.


Receptionen och Golfmuseet, samt Golklubbens första ordförande: Claes Munck af Rosenschöld

Den nuvarande golfklubben i Landskrona grundades 1960 efter att Landskrona som första kommun i Sverige beslutat anlägga en kommunal golfbana. Flera av medlemmarna i den konstituerande styrelsen var också drivande i kommunen vad gällde byggandet av golfbanan. I både den tidigare och den nuvarande klubben var många välkända och framgångsrika Landskronabor medlemmar. Den första golfbanan, till stora delar finansierad av kommunen, ritades av direktör Ture Bruce och invigdes 1962. Den hade nio hål vilket utökades till 18 1969 och sedan 1987 finns det ytterligare en 18-håls bana på golfklubben. Sedan golfklubbens verksamhet inleddes har den haft sin lokal i Erikstorp Kungsgård nära Borstahusen. Genom åren har ett antal utbyggnader skett. Ritningar, inventarielistor, kontrakt och andra liknande handlingar dokumenterar banornas och lokalernas utveckling. Även motioner till- och beslut från kommunen rörande banan och klubben finns bevarade.Landskrona Golfklubbs styrelse utses av årsmöte och har ett antal olika kommittéer till sin hjälp. Genom åren har de skiftat i antal och betydelse, exempel på kommittéer är tävlingskommittén, juniorkommittén och damkommittén. Tidvis har Arbetsutskottet, AU, skött en stor del av den löpande driften. Under tidigt nittiotal ersattes årsmötet av ett vår- och ett höstmöte. Protokoll från årsmöten/vår- och höstmöten liksom från styrelsemöten finns komplett bevarade liksom verksamhetsberättelser och ekonomiska berättelser samt budgetar. Kommittéernas och AU:s protokoll är inte komplett bevarade. Det finns även enstaka protokoll från möten mellan andra närliggande golfklubbar och Landskrona Golfklubb bevarade.


Till höger: Per Hjort

Genom åren har Landskrona Golfklubb haft sin beskärda del av idrottslig framgång. Bland annat har spelare från Landskrona Golfklubb blivit både Sverige- och Europamästare. Material från golfverksamheten finns till viss del kvar i form av statistik och resultatlistor. Vissa tidiga medlemsförteckningar finns också bevarade, somliga med uppgifter om personens titel. Eftersom Landskrona hade den första kommunala golfbanan är det särskilt intressant att följa golfklubbens relation till kommun och näringsliv i Landskrona. I korrespondensen finns sådant material bevarat liksom dokumentation av kontakten med medlemmarna.Värt att notera är att det har sparats en varierande mängd material över tid, särskilt sent 60-tal och hela 70-talet är materialet tunt. Desto mer finns det från tidigt 60-tal liksom från 80-talet. Golfklubben har 2003 ca 2400 medlemmar, från startens hundratal och huserar sedan år 2000 också Sveriges enda golfmuseum.- Ovanstående text skrevs ursprungligen som en arkivbeskrivning för Landskrona Golfklubb då delar av klubbens arkivalier förtecknades 2003.LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content