Frälsningsarmén - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Artiklar

Svenska Frälsningsarmén kämpade ett sekel i Landskrona
av Bengt Nilsson, 2018

William Booth och hans hustru Catherine bildade en missionsverksamhet i Londons slumområde East End 1865 efter metodistisk församlingssyn, med tillämpning av dop och nattvard. Efter framgångar antogs 1879 namnet The Salvation Army och William hade då redan utnämnt sig till general efter att först ha kallat sig generalsuperintendent. Paret utformade snart en negativ sakramentsyn, vilken innebar att man tog bort dop och nattvard. Anledningen till att nattvarden försvann var att Booths hade upptäckt att församlingsmedlemmar kunde få återfall i alkoholmissbruk genom att dricka nattvardsvin. Detta synsätt dominerar fortfarande inom den Internationella Frälsningsarmén (IFA) och kom att förlöjligas av andra samfund. Inom vissa församlingar har man nu luckrat upp nattvarden så att man bjuder på saft och vanligt bröd som en ren symbolhandling.

Hos IFA i Sverige började nu röster göra sig hörda som krävde dop och nattvard tillbaka plus att man inte ville känna sig toppstyrda från England. Reformisternas krav gjorde dem obekväma och de såg ingen annan utväg än att bryta sig ut från armén och bilda eget.

I mars 1905 startade den första kåren av Svenska Frälsningsarmén (SFA) i Sundsvall. Redan på hösten samma år förde Landskronasoldater fram krav på reformer genom löjtnant K. Axelsson. Resultatet blev att han avskedades och med honom följde flera soldater som lämnade IFA för att bilda en egen kår ansluten till Svenska Frälsningsarmén och Axelsson blev kårens förste ledare.  En lokal hyrdes i Stadshuset, men då sången och jublet befanns störande var man snart tvungen att flytta därifrån. Därefter iordningsställde kamraterna själva en lokal på Östra Infartsgatan 9. Här stannade kåren till 1908 då den flyttade in i ”Löftenas Sal”.  Tre år senare hittar vi SFA i f.d. Folkets Hus. Flyttkarusellen fortsatte och via Gunnargatan och Drottninggatan slår man sig till ro på Norra Långgatan 7. Förutom mötena i sin lokal bedrev SFA även verksamhet runt om i staden och man hyrde under en tid även en lokal på Ven. I Borstahusen hölls regelbundna möten i Missionshuset.

1930 kan man i SFA:s jubileumsskrift läsa om Landskronakåren ”Verksamheten i denna stad har icke varit lätt. Likväl har kamraterna hållit ut och arbetet har icke varit fåfängt”!  Men på 1970-talet tog det slut och SFA:s sista ledare reservkapten Elsa Svensson tvingades meddela sin lilla skara att en epok var över. En av de sista soldaterna var den senare rikskändisen, i media kallad flyktingpastorn, Nils Alvar Eksten. Han fungerade som vaktmästare i kårens sista lokal på Stora Norregatan mittemot gamla Domus parkering.

Nils Alvar Eksten är fjärde person från vänster

Men likt Fågel Fenix reste sig Svenska Frälsningsarmén ur askan. Landskronabon överste Ulf Sundblad blev värvad över från IFA för att bli samfundsledare för hela SFA och återstartade i början av 90-talet SFA ute i Norrestad. Där fick man överta det alltmer decimerade Örebromissionens lokaler. Elsa Svensson hann glädja sig åt nystarten men var för svag för att aktivt delta. Hon avled strax därefter och hennes begravning förrättades av major Anna Kerstin Håkansson.

Landskronabon, överste i Frälsningsarmén, Ulf Sundblad

Dåvarande flyktingförläggningen fanns i närheten och dess invånare utgjorde till största delen församlingen, även om de aldrig gick med i SFA. Mest bestod de av ortodoxa assyrier/syrianer. Några från Örebromissionen anslöt sig liksom en handfull nyrekryterade. En av de nya var majoren och studiekonsulenten Anna Kerstin Håkanssons 90-åriga mor Blenda! Anna Kerstin hade själv handplockats av Sundblad från Internationella Frälsningsarmén. Hon uppger vid ett av våra samtal att hon hörde att Gud sa att hennes mor skulle bli frälsningssoldat. Modern var dock tveksam efter som hennes far fyrvaktmästaren på Hven på sin tid ogillade IFA, men när Anna Kerstin påminde henne om att hennes far en gång sagt sig tycka om budskapet som officer Emma Lindgren framförde när hon på ön sålde SFA:s tidning Vår Fana, beslöt hon sig för att bli soldat. Tänk vad ord och omdömen från en auktoritet kan sitta kvar. (min anm.) I dryga tre år fick hon tjäna som soldat innan hembud kom.

Landskronabon, major i Frälsningsarmén, Anna Kerstin Håkansson

Verksamheten i Norrestad bestod främst i att över en kopp kaffe hjälpa flyktingarna tillrätta samt att bedriva en form av dagis för barnen. I början var barnen en aning avvaktande inför de uniformsklädda soldaterna. De påminde lite väl mycket om hemlandets poliser och militärer. Gudstjänsterna hölls på svenska och översattes av en tolk. En kör som kallade sig Silvergårdssångarna startades också med Charlotte Eksten som ledare. Kören framträdde ofta på den lilla scenen inne på Lödde Centrum. Men efter kontroverser mellan främst Nils-Alvar Eksten och Ulf Sundberg valde paret Eksten att lämna församlingen och Ewy Sundblad blev ny körledare.

Sammankomst med Frälsningsarmén i Norrestad under 1990-talet

Vid en förödande eldsvåda i grannhuset blev armén till stor tröst för dem som blev tillfälligt bostadslösa. Hjälp hade man av officersparet Ahlström från stadens IFA. Inga schismer fanns längre mellan arméerna. Det kanske berodde på att båda var marginaliserade och behövde varandra.

Sammankomst med Frälsningsarmén i Norrestad under 1990-talet

2002 flyttade Ulf och Ewy Sundblad från staden och därmed var Svenska Frälsningsarméns andra period i Landskrona över. Missionsförsamlingen i Betelkyrkan tog över de få själar som fanns kvar i Norrestadsförsamlingen. Nu är missionsförsamlingen också försvunnen från staden och i Betelkyrkan finner vi i dag en katolsk församling.

  Anna Kerstin Håkansson är numera pensionerad officer i IFA dit hon återvände 1999. En bit in på det nya milleniet fick även Internationella Frälsningsarmén slå igen i Landskrona. Anna Kerstin har nu sökt sig till Trelleborg som fortfarande har en livaktig armé.

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content