April - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Artiklar > Månadens bild

PRO Fridhill Landskrona 75 år

Föreningen bildades ursprungligen under namnet Landskrona Folkpensionärsförening den 16 juni 1942 och fyller 75 år 2017. Namnet ändrades till PRO-Fridhill den 12 februari 1985.


Samkväm i Slottsparken 1952


Pensionärsträff i Slottsparken 1955


Dags för utfärd, 1952


Dags för en ny utfärd, 1966


Julfest på Folkets hus, 1953

PRO:s uppgift är bland annat att påverka lagstiftning och beslut som rör pensionärer, öka pensionärernas inflytande i samhället och erbjuda en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. PRO arbetar för att främja pensionärers kulturella intressen genom studier och kulturella aktiviteter, stimulera till friskvårdsaktiviteter och motverka främlingsfientlighet och diskriminering. PRO:s folkbildningsuppdrag bedrivs till stor del i form av lokala studiecirklar men även genom internat och externat kurser på Pensionärernas Riksorganisations folkhögskola i Gysinge bruk. PRO ingår i Arbetarnas bildningsförbund (ABF). PRO ger ut tidningen PROpensionären. (Källa: Wikipedia)


Motionerande pensionärer, 1952


"Att motionera är nyttigt! Men är det kul?", 1964


PRO sångkör, 1968


Demonstration, med samling på Tuppaskolan, 1990-talet?


Avmarsch för demonstrationen, 1990-talet?

Tyvärr är det till samtliga bilder ovan inte för oss bekant med namn på någon av personerna som syns bilderna, ej heller vem som varit fotograf.

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content