Anton Nilson - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Foton
Anton Nilson - aviatör eller terrorist?

Denna sidas bilder och text baseras på en utställning, som Arkivet visade vid Arkivens dag 2017.


"Amaltheamännen": Anton Nilson, Algot Rosberg och Alfred Stern, 1908.


Malmö Ungsocialistiska Klubb utanför Café Utposten 1908.


Ungsocialister i Malmö Folkets park 1908. Två av dem bär den för ungsocialisterna så karakteristiska röda kravatten, och mannen till höger håller ett exemplar av tidningen Brand.


Fartyget Amalthea efter sprängattentatet.


Procession på Skeppsbron i Malmö, med den brittiske arbetaren Walter Close som omkom vid Amaltheadådet.


Redaktören och ungsocialisten Gustav Sjöström håller tal från rådhusets balkong vid Stortorget i Malmö 1917. I talet berörde han kampen för Amaltheamännens frigivning.


I Härnösand den 1 maj 1917 demonstrerade över 10 000 arbetare för att Amaltheamännen skulle släppas fria.
(Anton Nilson, satt vid tiden för demonstrationen i fängelse i Härnösand)


Vy över demonstrationen i Härnösand den 1 maj 1917


Under sin tid i fängelse bestämde sig Anton för att bli aviatör när han såg flygplan genom fönstergallret.


Anton Nilson som flygelev i Ljungbyhed 1918. Flygplanet var av modell Albatross.


Anton som spaningsflygare i ryska Röda Armén med början 1918. Han var också ansluten till Marinflyget i Leningrad 1923 - 1924.


Anton gjorde en föreläsningsturné i Centralasien, bl a till Samarkand i nuvarande Uzbekistan 1920 - 1921. Här två kirgiser på stäppen med en stenstod föreställande en gud, som enligt Anton fortfarande tillbads.


Här är Anton på ett möte vid Ringsjön i Skåne sommaren 1935, stående längst till vänster. Där började hans tid som ombudsman för Kilbomspartiet, och han gjorde föreläsningsturnéer i hela landet i slutet av 1930-talet.


Anton arbetade som korrespondent under 1930 - 1940-talen då han skrev många tidningsartiklar.


Anton var anställd i över 20 år på Skandinaviska Malm & Metall AB, som var beläget på Lidingö. Här är han med sina arbetskamrater på Djurgårdsbrunns värdshus.


Anton och hustrun Märtha Gunni på deras sommarställe i Trollbäcken.


Anton med föreståndare Edvin Ramberg på Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona 1968.


Anton höll otaliga föreläsningar från 1930-talet fram till sin död 1989.


Anton med regissören Maj Wechselmann som gjorde en film om honom 1979, då hon bl a reste runt tillsammans med Anton i dåvarande Sovjetunionen.


Omslaget till Antons nyutgivna memoarer, som kom ut i april 2017, redigerade av Arne Johansson.

LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content