Amaltheamannen - LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
Artiklar

Anton Nilson - Amaltheamannen

Gert Ove Pettersons serie på 14 linoleumsnitt handlar om strejkbrytarfartyget Amaltheas sprängning 1908 och om Anton Nilsons nio år i fängelse.


Vad är bakgrunden till det som i den dåtida pressen kallades "Amaltheadådet"?

1899 hade riksdagen antagit den fackföreningsfientliga Åkarpslagen, som syftade till att slå sönder arbetarnas organisationer och skydda strejkbrytarna. De följande åren präglades av ständiga strider på arbetsmarknaden, och av stärkandet av arbetarrörelsen.

Strax efter sekelskiftet fanns två socialdemokratiska ungdomsförbund, ungdemokraterna och ungsocialisterna (eller unghinkarna).

I Malmö var ungsocialisterna starka, och bland dem fanns Anton Nilson, Algot Rosberg och Alfred Stern. Man möttes på Cafe Utposten och sålde sin tidskrift Brand


1.      Brand, köp Brand!

Sommaren 1908 var storlockout och storstrejk nära men avvärjdes tillfälligt.

Den 13 juli exploderade en hemma-gjord bomb på ett strejkbrytarfartyg, Amalthea, i Malmö hamn Bomben var avsedd som ett skrämskott för strejkbrytarna, men laddningen var för stark och en strejkbrytare dödades och flera skadades.

 
 
2.      Kafé Utposten.

 

 
3.      Diskussioner på Utposten.

 

 
4.     Och skottet gick med en väldig smäll.

 

 
5.      Med folket för fosterlandet.

Kung Gustaf V avbröt sin harjakt och for till Malmö för att besöka de skadade strejkbrytarna, medan Nilson och Rosberg dömdes till döden och Stern till livstids straffarbete.

Anton Nilsons dödsdom stadfästes av Högsta Domstolen, men blev sedan av nåd ändrad till livstids straffarbete.

Arbetarrörelsens stöd för de fängslade Amaltheamännen var under de följande åren massivt, och när Branting 1917 inträdde i regeringen frigavs de.
 

 
6.      Dömd till döden.
 

 
7.      Leve revolutionen. Leve Anton Nilson.
 

 
8.      Det var min egen lilla kära mor.
 

 
9.      Så vårdade man fångarna.
 

 
10. I denna gamla vägglusfästning.
 

 
11. Vi blev så småningom goda vänner, en mus och jag.
 


12. Det helvete vi har finns här på jorden.


 
13. Öppna portarna.
 

 
14. Fri.
 

Anton Nilsons liv blev även i fortsättningen dramatiskt
- bl a verkade han som flygare i Röda Armen Arbetarrö-
relsens Arkiv i Landskrona har ett stort material om Anton
och dess personal berättar gärna mer. Det finns också
möjligheter att lyssna till bandinspelningar där Anton
Nilson själv berättar om sitt li

Avarell av Gert Ove Pettersson, med texten:
"Till min näre käre vän Anton på hans 100-årsdag, efter en skiss den 29/5 -87, hemma hos mig"
LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content