LandskronaArkivet

Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Go to content
artikel av Bengt Nilsson, 2018

Läs gärna artikeln genom att klicka på bilden ovan, eller här
Längst ner på under artikeln om Johan Fredrik Liljas kan du läsa dennes bok.
Då den är tryckt med frakturstil kan den dock vara något svårläst.


LandskronaArkivet har en stor samling av märken och nålar. Det stora flertalet av dessa har erhållits genom en donation av Olavi Laurila i Staffanstorp.

Under ett antal år, 1981-2005, fanns en förening med namnet "Första maj-föreningen", som gav ut samlarrapporter med information om diverse märken och nålar. Olavi Laurila är den som huvudsakligen är författare av dessa texter.Arkivets vinterbilder i urval

Läs mer genom att klicka på bilden ovan, eller härBesök gärna vår webbsajt Öresundsvarvet 100 årFörteckning över Arkivets Bibliotek, som innehåller 4542 alster och är att finna under Samlingar.


Inför årsmötet onsdagen den 24 april 2019,
kl 19

Preliminär plats: Folkets hus i Landskrona, Lilla festsalen, med ingång från Eriksgatan 72.

P g a nya förhållanden på Arkivet, som innebär begränsad budget och endast en anställd, kommer rutinerna kring utskick till årsmötet att förändras.

Arkivets styrelse uppmanar medlemmarna att lämna nomineringar, samt förslag och motioner så snart som möjligt, dock senast den 8 april.

Även anmälan av ombud (samt ersättare) och för enskilda medlemmar, deltagande, ska vara Arkivet tillhanda senast
den 8 april.

Nominering, förslag och motioner, samt anmälan av deltagande görs helst via e-post arkivet.landskrona@gmail.com, eftersom Arkivets styrelse behöver få in alla medlemmars e-postadresser för att kunna använda dessa när information ska sändas ut till medlemmarna.

Nomineringar till styrelsen kan också skickas till hakan.a@bredband.net.

P g a Arkivets numera begränsade budget är det nödvändigt för Arkivets styrelse att använda medlemmarnas e-postadresser och Arkivets hemsida så mycket som möjligt för att kunna nå ut och fullgöra sitt uppdrag gentemot medlemmarna.

Medlem som helt eller tillfälligt saknar e-postadress kan sända blanketter för anmälan via post, eller ringa 0418-236 50 under kanslitid, säkrast kl 9-12.

Då Arkivet endast har en anställd kan ibland tjänsteärende göra att personal inte är på plats under kanslitiden.

Årets föredrag: Landskrona som deckarstad!
Möt Tony Johansson, författaren som skriver politiska thrillers som utspelar sig i Landskrona med omnejd.
2014 debuterade han med Den tredje passageraren och 2018 kom uppföljaren Smugglaren.

Länkar till årsmöteshandlingar:

Nedan finns länkar till bl a Landskrona Stads Kulturnämnd/
Kulturförvaltnings beslut från den 21 november:
Vänligen observera:
Vi äger ej längre "arkivet-landskrona.se"!
Arkivets tidigare hemsida med adressen "arkivet-landskrona.se" används i dag på nätet.
Vi vill dock påpeka att vi själva ej har något som helst att göra med denna sida.
Någon för oss okänd har köpt rättigheten till att använda vår gamla hemside-adress.

Om Arkivets fotosamling
I Arbetarrörelsens Arkivs bildskatt fanns cirka 80.000 fotografier.
Efter att ha erhållit Pressfotograf Bertil Perssons negativsamling har Arkivet nu istället cirka 500.000 fotografier. Med Bertils dokumentation av sina bilder får vi då även tillgång till information om bilderna. Det är något som vi tyvärr annars oftast saknar...

Det stora flertalet av våra bilder är i övrigt mer eller mindre anonyma för oss. Det är tyvärr mycket sällan som det finns några kommentarer till dessa fotografier, då vi får in dessa vid leveranser. De frågor vi har om fotografierna är därför många: Vem syns på bilden? Var är den tagen? Vad var anledningen till att den blev tagen? När var den tagen? Vem var fotografen? Kanske att du till och med har tillgång till material om den förening eller verksamhet som bilderna berör...

Frågorna är alltså många, men svaren är tyvärr få? Måhända att du kan vara oss behjälplig... Hör i så fall gärna av dig till oss på Arkivet, se Kontakt

Kom gärna in till oss och tag del av våra samlingar.

Besöksadress: Säbygatan 16 - för karta se nedan

Kontaktinformation
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16 TNR
261 33   LANDSKRONA

Telefon:  0418-236 50
E-post:    arkivet.landskrona*gmail.com
LandskronaArkivet
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Säbygatan 16
261 33  LANDSKRONA
Back to content