December - LandskronaArkivet

Go to content
Månadens bild
Månadens bild: December 2016

Varvsudden idag

Efter Öresundsvarvets nedläggning 1982 har verksamhet bedrivits på Varvsudden kontinuerligt i någon form. Företag har kommit och gått, och några stora aktörer är fortfarande kvar samt några nyetablerade. Här följer en kort presentation i ord och bild av en del av dessa företag.Öresundsvarvet AB levde vidare som ett nytt bolag efter företagskonstruktion 2003. Man bytte namn till Oresund Heavy Industries 2010 och fungerar numera som ett koncernbolag för Oresund Drydocks AB och Oresund Steel Construction AB. Verksamheten består av att reparera och bygga om fartyg, samt att tillverka stora och komplexa stålkonstruktioner.

På Öresundsvarvets tid hade varvet en egen lärlingsutbildning, men den lades ner i samband med varvskrisen. Den nya lärlingsskolan, industritekniska programmet på Varvsudden, startade 2015 i ett nära samarbete med Oresund Heavy Industries. Konkret innebär den nya verkstadsskolan ett nära praktiskt samarbete mellan kommunen och berörda industriföretag.

ENERCON är en av världens ledande leverantörer av vindkraftverk. Sedan starten 1984 har företaget installerat över 36.000 MW världen över. Det som fört fram ENERCON till dagens position är strävan att alltid ligga i framkant både vad det gäller teknikutveckling och kvalitet.

Vindkraftverken finns tillgängliga med märkeffekter från 800kW till 7500kW och säljs till en bred kundkrets. ENERCONs största konkurrensfördel är den direktdrivna generatorn utan växellåda. Lösningen kräver färre rörliga delar vilket bland annat bidrar till mindre mekaniskt slitage och en längre livstid.

För att citera från "Historien om en stad, del 3" av Åke Jönsson: "Lade Öresundsvarvet aldrig ned? Jodå, men varvstraditionerna i Landskrona var så djupt rotade, att de överlevde, fast i annorlunda former och i mindre skala. Fortfarande söker Landskrona efter en ny identitet." Vi kan slå fast att Åke Jönssons ord har kommit att besannas; varvsnäringen i Lanskrona har överlevt...
Back to content